הבינלאומי הראשון אשדוד שעות פתיחה

מועדי פתיחה של סניפים הבינלאומי הראשון ב אשדוד

הבינלאומי הראשון שעות פתיחה, הבינלאומי הראשון אשדוד, שדי מנחם בגין קניון סיטי

חנות הבינלאומי הראשון ב אשדוד, שדי מנחם בגין קניון סיטי