הבינלאומי הראשון אשדוד שעות פתיחה

מועדי פתיחה של סניפים הבינלאומי הראשון ב אשדוד

הבינלאומי הראשון שעות פתיחה, הבינלאומי הראשון אשדוד, שדי מנחם בגין קניון סיטי
פתוח

חנות הבינלאומי הראשון ב אשדוד, שדי מנחם בגין קניון סיטי

הבינלאומי הראשון שעות פתיחה, הבינלאומי הראשון אשדוד, האורגים 7
פתוח

חנות הבינלאומי הראשון ב אשדוד, האורגים 7