הבינלאומי הראשון חולון שעות פתיחה

מועדי פתיחה של סניפים הבינלאומי הראשון ב חולון