הבינלאומי הראשון חיפה שעות פתיחה

מועדי פתיחה של סניפים הבינלאומי הראשון ב חיפה

הבינלאומי הראשון שעות פתיחה, הבינלאומי הראשון חיפה, חיים לסקוב 1, רמת גולדה

חנות הבינלאומי הראשון ב חיפה, חיים לסקוב 1, רמת גולדה

הבינלאומי הראשון שעות פתיחה, הבינלאומי הראשון חיפה, חלוצי התעשיה 20

חנות הבינלאומי הראשון ב חיפה, חלוצי התעשיה 20

הבינלאומי הראשון שעות פתיחה, הבינלאומי הראשון חיפה, מגדלי מת\"ם, בניין 6

חנות הבינלאומי הראשון ב חיפה, מגדלי מת\"ם, בניין 6