הבינלאומי הראשון חיפה שעות פתיחה

מועדי פתיחה של סניפים הבינלאומי הראשון ב חיפה

הבינלאומי הראשון שעות פתיחה, הבינלאומי הראשון חיפה, חיים לסקוב 1, רמת גולדה
פתוח

חנות הבינלאומי הראשון ב חיפה, חיים לסקוב 1, רמת גולדה

הבינלאומי הראשון שעות פתיחה, הבינלאומי הראשון חיפה, הרצל 20
פתוח

חנות הבינלאומי הראשון ב חיפה, הרצל 20

הבינלאומי הראשון שעות פתיחה, הבינלאומי הראשון חיפה, אלחנן 1
פתוח

חנות הבינלאומי הראשון ב חיפה, אלחנן 1

הבינלאומי הראשון שעות פתיחה, הבינלאומי הראשון חיפה, הבנקים 3
פתוח

חנות הבינלאומי הראשון ב חיפה, הבנקים 3

הבינלאומי הראשון שעות פתיחה, הבינלאומי הראשון חיפה, חלוצי התעשיה 20
פתוח

חנות הבינלאומי הראשון ב חיפה, חלוצי התעשיה 20

הבינלאומי הראשון שעות פתיחה, הבינלאומי הראשון חיפה, אורן 25
פתוח

חנות הבינלאומי הראשון ב חיפה, אורן 25

הבינלאומי הראשון שעות פתיחה, הבינלאומי הראשון חיפה, מגדלי מת\"ם, בניין 6
פתוח

חנות הבינלאומי הראשון ב חיפה, מגדלי מת\"ם, בניין 6