הבינלאומי הראשון כרמיאל שעות פתיחה

מועדי פתיחה של סניפים הבינלאומי הראשון ב כרמיאל