הבינלאומי הראשון רמלה שעות פתיחה

מועדי פתיחה של סניפים הבינלאומי הראשון ב רמלה