הבינלאומי הראשון רמת גן שעות פתיחה

מועדי פתיחה של סניפים הבינלאומי הראשון ב רמת גן